1. Home
 2.   MIRT-gebieden
 3. Project- en programmabladen

Project- en programmabladen

Hier kunt u zoeken door de project- en programmabladen.


 1. A12/A20 Parallelstructuur GouweknoopPDF document, 390 kB

  Onderwerp: Regionale/lokale infrastructuur | Ministerie: IenM

 2. A13/A16 RotterdamPDF document, 403 kB

  Onderwerp: Hoofdwegen | Ministerie: IenM

 3. A15 Maasvlakte-VaanpleinPDF document, 409 kB

  Onderwerp: Hoofdwegen | Ministerie: IenM

 4. A24 BlankenburgverbindingPDF document, 396 kB

  Onderwerp: Hoofdwegen | Ministerie: IenM

 5. A4 Burgerveen-LeidenPDF document, 402 kB

  Onderwerp: Hoofdwegen | Ministerie: IenM

 6. A4 Delft-SchiedamPDF document, 408 kB

  Onderwerp: Hoofdwegen | Ministerie: IenM

 7. A4 Vlietland-N14PDF document, 395 kB

  Onderwerp: Hoofdwegen | Ministerie: IenM

 8. Bijdrage Container Transferium AlblasserdamPDF document, 387 kB

  Onderwerp: Multi- en intermodaal vervoer | Ministerie: IenM

 9. CalandbrugPDF document, 388 kB

  Onderwerp: Spoorwegen goederen | Ministerie: IenM

 10. Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-LekPDF document, 386 kB

  Onderwerp: Hoofdvaarwegen | Ministerie: IenM

MIRT Projectenoverzicht 2015