1. Home
  2.   MIRT Projectenoverzicht 2015
  3.   Beleidscontext
  4. Natuur

Natuur

Natuurpact

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken en de provincies hebben eind 2013 afspraken gemaakt over een Natuurpact: de Hoofdlijnennotitie van het nieuwe natuurbeleid. De provincies worden nu geheel verantwoordelijk om samen met de maatschappelijke organisaties het natuurnetwerk te realiseren. De partijen willen in 2027 minimaal 80.000 ha nieuwe natuur realiseren, de biodiversiteit verbeteren en internationale natuurdoelen bereiken. De beperkingen in de economische ontwikkelingsruimte door de stikstofemissie worden weggenomen. Daarmee zijn 40.000 extra banen gemoeid. De door het rijk voor natuur aangekochte gronden worden overgedragen aan de provincies. Er is in totaal tot en met 2017 €800 miljoen beschikbaar en daarna structureel €200 miljoen per jaar.

Meer informatie

Rijksnatuurvisie 2014 ‘Natuurlijk verder’

In de natuurvisie beschrijft de Rijksoverheid in grote lijnen het natuurbeleid voor de komende 10 jaar. Kernpunt van de visie is een omslag in het denken: natuur hoort midden in de samenleving thuis. Staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) heeft de visie met bijbehorende brief op 11 april 2014 aan de Kamer aangeboden.

Meer informatie

Natuurbeschermingswet

Het wetsvoorstel Natuurbescherming is 18 juni 2014 aan de Tweede Kamer gestuurd. Hiermee is invulling gegeven aan het regeerakkoord waarin opgenomen was dat het wetsvoorstel van (destijds demissionair) Staatssecretaris Bleker aangepast zou worden. Wijzigingen ten opzichte van dat wetsvoorstel zijn onder andere dat de Provincies verantwoordelijk worden voor de actieve soortenbescherming in heel Nederland, in tegenstelling tot in eerste instantie alleen binnen het natuurnetwerk Nederland. Daarnaast wordt de verruiming van de bejaagbare soorten met soorten als edelhert en wild zwijn, met deze Nota van Wijziging teruggedraaid.

Meer informatie

MIRT Projectenoverzicht 2015