1. Home
  2.   MIRT Projectenoverzicht 2015
  3.   Beleidscontext
  4. Algemeen

Algemeen

Crisis en Herstelwet

De Crisis- en herstelwet (Chw) biedt overheden en marktpartijen eenvoudige en snelle procedures voor ruimtelijke besluiten en geeft (juridische) ruimte voor het vinden van creatieve oplossingen in het ruimtelijke domein. De Chw is op 31 maart 2010 in werking getreden als tijdelijke wetgeving in reactie op de financiële en economische crisis. Inmiddels is de Chw voor onbepaalde tijd verlengd, tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de wijziging van de Algemene wet bestuursrecht. De Chw zal uiteindelijk hierin opgaan. Sinds 25 april 2013 geldt de Chw voor onbepaalde tijd. De minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) coördineert de uitvoering van de Chw.

Meer informatie

Stelselherziening omgevingsrecht (wetsvoorstel Omgevingswet)

Het Kabinet heeft in juni 2014 het wetsvoorstel Omgevingswet aangeboden aan de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel maakt onderdeel uit van de stelselherziening van het omgevingsrecht, met als doel de wet- en regelgeving gericht op de fysieke leefomgeving te vereenvoudigen en te bundelen. Andere onderdelen van de stelselherziening zijn onder andere het uitwerken van de uitvoeringsregelgeving van het wetsvoorstel, de voorbereiding van de implementatie en projecten in het kader van Nu al Eenvoudig Beter.

Meer informatie

Kamerbrieven BO’s MIRT najaar en AO MIRT juni 2014

Eind 2013 is er naar aanleiding van de Bestuurlijke Overleggen in het kader van het MIRT een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met de belangrijkste uitkomsten van deze overleggen. Ten behoeve van het algemeen overleg met de Kamer over het MIRT in juni 2014 is er tevens een brief gestuurd.

Meer informatie

MIRT Projectenoverzicht 2015