1. Home
  2.   MIRT Projectenoverzicht 2015
  3. Beleidscontext

Beleidscontext

Het Rijk werkt aan integrale oplossingen voor de uitdagingen waar Nederland voor staat op het gebied van waterveiligheid, ruimtelijke inrichting, internationale economische concurrentiepositie, bereikbaarheid en leefbaarheid. De belangrijkste opgaven vindt u terug op de opgavenkaarten per MIRT-gebied en de nationale opgavenkaart. In het navolgende zijn, naast de Vernieuwing en verduurzaming van het MIRT, kort de recente beleidsontwikkelingen geschetst gerubriceerd naar de domeinen algemeen, ruimte en water, bereikbaarheid, economie en energie en natuur. Dit betreft veelal links naar documenten die naar de Tweede Kamer zijn gestuurd dan wel vastgesteld beleid binnen de betrokken ministeries of links naar een website.

MIRT Projectenoverzicht 2015