1. Home
  2.   Financiën
  3.   Financiële uitwerking
  4. Inzet van de middelen

Inzet van de middelen

De beschikbare middelen worden ingezet voor rijksprojecten (aanleg, beheer en onderhoud), rijksprogramma’s (bestaande uit diverse projecten met dezelfde doelstelling) en voor het verstrekken van (project)subsidies aan decentrale overheden en/of marktpartijen. Om een indruk te geven van de beschikbare rijksmiddelen is onderstaande tabel een overzicht opgenomen van de relevante begrotingsreeksen van IenM, EZ en BZK.
De cijfers zijn gebaseerd op de begroting van 2015.

Meer informatie

MIRT Projectenoverzicht 2015